Gå til indhold

Privatlivs- Og Cookiepolitik

Indledning

& add it er en webshop, der handler med boliginteriør og tekstiler.

Vi har efter lovgivningen pligt til at informere dig om, hvordan vi behandler og videregiver personoplysninger. Når du som kunde hos & add it eller som anonym bruger besøger firmaets websider, indsamler og behandler & add it (herefter kaldet ”Firmaet”) som dataansvarlig en række personoplysninger.

Vi behandler personoplysninger med de overordnede formål,

 • At vi bliver i stand til at forbedre og udvikle vores produkter og tjenester til gavn for kunderne.
 • At du som kunde og bruger af firmaets websider har en god oplevelse af, at tjenesterne er personaliseret til dig.
  Detaljerne følger nedenfor.

Typer af personoplysninger

Kategorier af registrerede personer og kategorierne af personoplysninger

For alle anonyme brugere:

Vi indsamler og behandler disse personoplysninger, når du besøger firmaets webside:

 • Mac-adresse og andre typer ID på enheden f.eks. på tablets
 • Hvilken type enhed der er anvendt til at tilgå websiden (f.eks. tablet, smart device, pc mv.)
 • Browsertype, browser ID og sprog-indstilling på enhed
 • Hvilken hjemmeside eller app, der henviste dig til websiden
 • IP-adresse. Ved hjælp af anonymizelp-funktionen anonymiseres Analytics-adressen dog så snart det er teknisk muligt og på det tidligst mulige trin i indsamlingsnetværket. Den fulde IP-adresse skrives aldrig til disken i dette tilfælde.
 • Geo-lokation på den enhed, du anvender, herunder mobile enheder (enten via IP-adresse eller GPS-koordinater fra din enhed via dit aktive samtykke)
 • Hvilke artikler og sider, du besøger, tidspunkt, varighed og antal besøg
 • Hvilke videoer, du har afspillet og varighed deraf

For alle brugere der tilmelder sig vores nyhedsbrev:

Foruden ovenstående data, indsamler og behandler vi følgende:

 • E-mailadresse

For alle der opretter sig som kunde på websiden:

Indsamler og behandler vi, ud over ovenstående, følgende:

 • Telefonnummer
 • Navn
 • Adresse
 • Kreditkortinformationer eller andet middel til betaling

Formål

For alle anonyme brugere der ikke modtager vores nyhedsbrev eller har oprettet sig som kunde i vores webshop:

Vi behandler personoplysninger til disse formål:

Personalisering

 • For at optimere din brugeroplevelse og personalisere den til dig, herunder f.eks. analyse af din brugeradfærd, valgt indhold, interesser og på baggrund deraf give dig anbefalinger til indhold, f.eks. produkter som vi tror har relevans og er interessante for dig.
 • For at personalisere indholdet ud fra din geografiske placering, f.eks. din lokale butik for det område, som du opholder dig i.

Forretningsudvikling

 • Statistiske og analysemæssige formål, så vi kan forbedre firmaets digitale tjenester og gøre det lettere og bedre for vores brugere. Dette indebærer bl.a., forbedring af teknologiske løsninger og brugeroplevelsen på tværs af firmaets digitale tjenester og/eller til udvikling af helt nye tiltag og tjenester.

For alle der har tilmeldt sig vores nyhedsbrev, behandler vi dine oplysninger med yderligere disse formål:

Direkte markedsføring mv.

 • For at sende e-mailnyhedsbreve med markedsføring af indhold på firmaets websider (baseret på din permission, hvor det er et lovkrav)
 • For at sende dig tilbud og anbefalinger om firmaets tilbud og aktiviteter (baseret på din permission, hvor det er et lovkrav)

Overholdelse af lovgivning og andre legitime formål

 • Overholdelse af gældende lovgivning (f.eks. EU’s Databeskyttelsesforordning (GDPR) og databeskyttelsesloven) og andre legitime formål.
 • Dokumentationspligt
 • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder for at sikre driftsstabilitet og vores mulighed for at forsvare vores services mod eventuelle fjendtlige angreb, f.eks. hacking-angreb
 • Varetagelse af firmaets juridiske interesser, f.eks. overtrædelse af brugsrettigheder samt lovgivning om f.eks. personoplysninger og immaterielle rettigheder
 • Undersøgelser af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter
 • Statistiske undersøgelser og opgørelser

For alle brugere, der opretter sig som kunde i vores webshop (ud over alle de ovenstående formål):

Vi behandler personoplysninger til disse formål (i tillæg til de ovenfor nævnte):

Personalisering

 • For at målrette og personalisere vores kommunikation til dig

Aktiv kontakt

 • For at kunne levere din afgivne ordre
 • For at yde kundeservice, hvis du henvender dig til os med spørgsmål

Betalinger

 • For at du kan gennemføre betaling

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

For alle anonyme brugere der ikke modtager vores nyhedsbrev:

Her følger oplysninger om de juridiske hjemler til behandling af oplysningerne.

 • Behandling
 • Juridisk hjemmel
 • Alle anonyme brugere

Visning af indhold mv.

Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven.

Firmaets legitime interesser er, at du kan anvende og tilgå den offentlige webside med informationer om vores produkter.

Personalisering

Samtykke, jf. bekendtgørelse nr. 2011/1148 om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr (”cookie-bekendtgørelsen”)

Direkte markedsføring mv.

Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven.

Firmaets legitime interesser er, at vi kan sende dig den markedsføring og de meddelelser, som du har anmodet om, f.eks. via permission til e-mailmarkedsføring, dvs. at sende dig, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(f), jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1 samt markedsføringslovens § 10.

Forretningsudvikling

Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven.

Firmaets legitime interesser er, at vi skal videreudvikle vores eksisterende produkter og have blik for trends og fremtidige produkter og services.

Overholdelse af lovgivning og andre legitime formål

Denne gruppe af formål er baseret på lovgivning, f.eks.

 • Databeskyttelsesforordningen artikel 5 om ansvarlighed (dokumentation)
 • Håndtering af sikkerhedsbrud og rapportering deraf til myndigheder, jf. artikel 5 og 32-36 i Databeskyttelsesforordningen

Derudover er behandlingen baseret på Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven.

Firmaets legitime interesser er

 • at kunne håndtere forespørgsler og klager
 • at kunne varetage ejernes kommercielle og forretningsretlige forhold

Iværksættelse af sikkerhedsforanstaltninger mv.

Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra c jf. art. 32-36, og Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven.

De legitime interesser er, at vi kan beskytte personoplysningerne.

For alle brugere der afgiver samtykke til at modtage vores nyhedsbrev

Indhentning af samtykke til at modtage vores nyhedsbrev

Databeskyttelsesforordningen artikel 7, om betingelser for samtykke og markedsføringsloven, jf. § 10.

For kunder der opretter sig på vores webshop (ud over alle ovenstående)

I forbindelse med firmaets modtagelse af din ordre via webshoppen

Databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 litra a, b, c, d, e og f om betingelser for lovlig behandling af personoplysninger.

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os personoplysningerne frivilligt, for at du kan få adgang til de services, vi udbyder. Du er ikke forpligtet til at give os personoplysningerne, men konsekvensen vil være, at du ikke kan oprette en ordre på vores webshop og dermed ikke kan modtage en række af firmaets webservices og produkter eller vores nyhedsbreve.

Videregivelse af personoplysninger

Firmaet videregiver aldrig personoplysninger til tredje parter.

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Opbevaring sker ift. reglerne om bogføring samt forældelse af straf- og erstatningsansvar (absolutte frister), hvis relevant. Hvis det ikke er relevant, sletter vi personoplysningerne forinden.

Minimumsperioden for opbevaring efter bogføringsloven er p.t. løbende kalenderår og 5 år.

Dine rettigheder

Når behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket uden negative konsekvenser for dig. Dog påvirker det ikke behandlingen eller videregivelsen af personoplysninger forud for tilbagekaldelse af samtykket.

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder:

 • Retten til indsigt i dine personoplysninger
 • Retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger
 • Retten til at få slettet personoplysninger
 • Retten til at få begrænset personoplysninger
 • Retten til dataportabilitet
 • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning.

Ønsker du at gøre brug af en eller flere af ovenstående rettigheder, kan du kontakte vores kundeservice (kundeservice@andaddit.dk) eller vores persondataansvarlige på (info@andaddit.dk)

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Særligt vedrørende indsigelse

Du har ret til at - af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor hjemmelen er artikel 6, stk. 1, litra e) eller f), herunder profilering baseret på disse bestemmelser. Firmaet må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre firmaet påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til sådan markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må personoplysningerne ikke længere behandles til dette formål.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte & add it’ kundeservice på disse måder:

+45 51 51 15 87
info@andaddit.dk


V/ Trine og Pia Therkildsen
Grønningen 13
8620 Kjellerup

Sammenlign produkter

{"one"=>"Vælg 2 eller 3 produkter for at sammenligne", "other"=>"{{ count }} af 3 produkter er valgt"}

Vælg det første produkt for at sammenligne

Vælg andet produkt for at sammenligne

Vælg tredje produkt for at sammenligne

Sammenlign